Aquatoon

Dordrecht is continu omringd door water. Door die ligging kunnen zich veel problemen voordoen op het gebied van grondwater, wat bijbehorende risico’s met zich meebrengt. Het grootste probleem volgens de gemeente is dat er van de data geen visualisatie is en geen communicatiemiddel om inwoners van Dordrecht bij dit vraagstuk te betrekken. 

Daarnaast bleek de Gemeente Dordrecht met nog een ander probleem te zitten, namelijk het grondwater werd op nog niet genoeg plekken gemeten.

De frequentie van meten was nog niet hoog genoeg.

Eén van de persona's aan de hand van de ondervraging van de bewoners

Uit verdere ondervraging van de bewoners bleek dat grondwater een vrij abstract begrip was, en dat zij niet wisten wat voor consequenties een hoog of laag grondwater kan hebben voor hun huishouden. 

Daarnaast gaf het merendeel van de bewoners aan wel eens wateroverlast aan hun woning te ondervinden, maar wat het grondwater hier voor invloed op kon hebben, was niet duidelijk.

Aan de hand hiervan zijn er concepten ontwikkeld, met als uitgangspunt om de consequenties van grondwater sprekender in beeld te brengen voor bewoners. De randvoorwaarde is dat de bewoner ziet wat het grondwater in zijn buurt betekent voor zijn woning, en met vragen met betrekking tot grondwater kortere lijnen kan houden met Gemeente Dordrecht.

Tijdens het ontwikkelen van een passend concept bleek dat veel inwoners gebruik maakten van Toon om andere huishoudelijke zaken zoals elektriciteit en gasverbruik bij te houden. Deze zaken hebben volgens de Gemeente Dordrecht effect op het grondwater. 

toon concept afbeelding

Eerste conceptschets Aquatoon

aquatoon interface gemeente dordrecht

De interface van Aquatoon

Daarom is er Aquatoon, een platform dat zich aansluit op Toon, zodat het met sensoren in jouw huis werkt, en je direct kan zien wat jouw huishoudelijke activiteiten voor invloed hebben op het waterpeil in Dordrecht.

In het kader van privacy is er gekozen om alleen de postcode van de gebuiker te vragen, dit geeft een nauwkeurig genoege locatie voor data voor zowel de interface als voor de Gemeente Dordrecht om de juiste data te verzamelen.

De interface voor de bewoner is te bekijken in onderstaande link:
https://xd.adobe.com/embed/62dff97f-1883-4a88-ac85-2fdfa26dbb4a/

De interface voor de gemeente is te bekijken in onderstaande link:
https://xd.adobe.com/embed/54a0cd81-1ef6-4a58-8d1d- 29235adf2d19/

Momenteel ben ik beschikbaar voor werk

Mocht mijn portfolio je nieuwsgierig hebben gemaakt, neem dan gerust eens contact op voor een (virtuele) kop koffie.

mail@manonwoensdregt.nl

LinkedIn