pijnpunten website redesign

Pijnpunten Sunstruction website

Redesign Sunstruction

Sunstruction is een website om montagesystemen voor zonnepanelen aan potentiële klanten te showcasen. Het probleem met de huidige website is dat de systemen niet op een heldere manier gepresenteerd worden.

Er mist informatie, namelijk welk systeem voor welk dak geschikt is. Dit resulteert in onnodige telefoontjes van potentiële kopers. Een deel van de potentiële klanten wordt mogelijk ook afgeschrikt omdat contactgegevens niet goed te vinden zijn.

Uit bovenstaande probleemstelling zijn de volgende hoofddoelen geïdentificeerd voor het redesign:

– Meer overzicht te bieden in de verschillende montagesystemen en voor welk dak deze geschikt zijn

– Contact opnemen uitnodigender en laagdrempeliger maken

Binnen dit project was aan mij de taak om een redesign te ontwerpen dat bovenstaande hoofddoelen vervult. Informatie over het project is verkregen bij de Product Manager en Product Engineer van het bedrijf. Binnen dit project hebben er meerdere feedbackrondes met stakeholders plaatsgevonden.

huidige situatie gewenste situatie

Analyse huidige situatie vs. gewenste situatie

first idea zoeksysteem

First idea meerkeuze-invulvelden

zoeksysteem redesign

Implementatie op de website

Allereerst is er een beslisslingboom gemaakt met alle eigenschappen die een montagesysteem heeft, om zo een geschikt zoeksysteem te creëren voor het geschikte montagesysteem. Daarbij is rekening gehouden in de termologie met het feit dat de potentiële klanten voornamelijk monteurs zijn, die weten wat de verschillende daktypen betekenen.

Er zijn verschillende oplossingen voor dit probleem verkend, namelijk een algemene zoekfunctie in de nieuwe website implementeren, hiervoor was echter geen budget om dit uit te voeren, waardoor deze optie afviel.

De andere oplossing die verkend is, is een systeem met meerkeuze-invulvelden, waarbij aan jou de taak als gebruiker om de zin “ik zoek een montagesysteem voor … met …” Zodra dit ingevuld is, toont de website je de montagesystemen die bij het type dak in kwestie passen. Deze oplossing bood uiteindelijk de beste oplossing voor bovenstaand probleem, omdat het je met slechts één à twee vragen toont welk montagesysteem er nodig is.

Daarnaast zijn om de website uitnodigender te maken voor contact diverse call-to-actions in het redesign toegepast om de doelgroep te stimuleren contact op te nemen. Om de onnodige telefoontjes terug te laten lopen is er gebruik gemaakt van een contactformulier, waarna het bedrijf per aanvraag zelf kan bepalen of er gebeld of gemaild wordt met de gebruiker, zodat de onnodige telefoontjes ook aangepakt worden.

De website is te bekijken via onderstaande links.

Desktop:
https://xd.adobe.com/view/065d0cdf-a896-4b1a-9646-e48e17cd3273-530e/?fullscreen

Tablet:
https://xd.adobe.com/view/79714db3-2922-41bd-b8c8-28ef450b8ca5-2c22/?fullscreen

Mobile:
https://xd.adobe.com/view/ba9fe282-9832-4e05-843b-2fe37dc4c090-efcc/

contactelement redesign

Voorbeeld extra contact element

contactformulier design

Impressie contactformulier

Momenteel ben ik beschikbaar voor werk

Mocht mijn portfolio je nieuwsgierig hebben gemaakt, neem dan gerust eens contact op voor een (virtuele) kop koffie.

mail@manonwoensdregt.nl

LinkedIn