Duurzaam & on board bij Brunel Nederland

Ik heb mij een half jaar bezig gehouden met een duurzaam vraagstuk, namelijk: “Hoe kunnen de medewerkers van Brunel Amsterdam on board worden gebracht bij duurzaam consumeren?”

Om een zo objectief mogelijk beeld te vormen binnen dit project, is er met zoveel mogelijk stakeholders praktijkonderzoek gedaan. Deze zijn hiernaast te bekijken.

Dankzij deze methoden is een antwoord gevonden op het vraagstuk, namelijk: door de medewerkers meer te betrekken bij het duurzame beleid. 

Dit antwoord is verwerkt in Waste Warriors, waar rekening gehouden wordt met ieders behoeften. 

Het vraagstuk heeft verschillende aspecten: de Bruneller, de omgeving en het beleid. Deze zijn met de bovenstaande zes methoden (in het wit) onderzocht.

Persona voorloper

Eén van de Empathy Maps van de doelgroep o.b.v. de interviews.

Om rekening te kunnen houden met ieders behoeften, is de doelgroep in verschillende subgroepen gesplitst, waarbij verschillende behoeften passen.

Zo is er de voorloper, die bewust is van duurzaamheid. Voor hen biedt de app de mogelijkheid om een initiatief op te zetten. 

 

Daarnaast is er de onverschillige. De onverschillige gelooft niet dat Brunel impact kan hebben op het gebied van duurzaam consumeren. Aan deze groep wordt het tegendeel bewezen door tastbare resultaten te laten zien. Daarnaast wordt er getoond wat andere collega’s hiermee doen, waardoor dit veel zichtbaarder wordt voor de medewerker.

Doelgroepsplitsing

Doelgroepsplitsing aan de hand van de mate van betrokkenheid bij het duurzame beleid

Impressie co-creatie sessie

Er zijn verschillende ideeën de revue gepasseerd. Door bovenstaande methoden is de conclusie ontstaan dat het concept minimaal aan de voorwaarde moest voldoen om Brunellers meer te betrekken bij het duurzame beleid.

Tijdens het houden van een co-creatie sessie met de medewerkers wordt duidelijk dat de medewerkers veel ideeën hebben over hoe het beleid anders of beter kan. Medewerkers missen de mogelijkheid tot inbreng in het duurzame beleid.

Zo is Waste Warriors ontstaan: een mogelijkheid voor medewerkers om inbreng te hebben in het duurzame beleid van Brunel. 

Werking Waste Warriors

Het is belangrijk dat de duurzaamheidsspecialisten en de medewerkers kunnen zenden en ontvangen naar elkaar.

User flow Waste Warriors Brunel

User flow Waste Warriors

Iteratief proces Waste Warriors

Tijdens de ontwikkeling van Waste Warriors zijn verschillende tests gedaan met verschillende stakeholders: De doelgroep, een duurzaamheidsspecialist en een externe expert.

Door Waste Warriors in te zetten, heeft Brunel zich gepositioneerd als een bedrijf waar mensen willen blijven werken, omdat er ook gehoor aan hun wensen wordt gegeven op het gebied van belangrijke vraagstukken zoals deze. Alle schermen en de bijbehorende verantwoording is te zien in de onderstaande video.

Momenteel ben ik beschikbaar voor werk

Mocht mijn portfolio je nieuwsgierig hebben gemaakt, neem dan gerust eens contact op voor een (virtuele) kop koffie.

mail@manonwoensdregt.nl

LinkedIn